Rutiner för egen kontroll

Alla som har en verksamhet där livsmedel hanteras måste ha ett system för egen kontroll. Det gäller både dig som har restaurang, kiosk, livsmedelsbutik, bageri eller annan typ av livsmedelsverksamhet.

Du ansvarar för egen kontrollen

Om du har en verksamhet där du hanterar eller säljer livsmedel, är det du som har ansvaret för att planera och kontrollera din verksamhet, så att de livsmedel som saluhålls eller serveras är säkra att äta och har rätt märkning och sammansättning.

Ta reda på riskerna

Din egenkontroll ska minimera riskerna i verksamheten: Ta reda på i vilka situationer livsmedlen kan bli farliga att äta, eller få felaktig märkning och sammansättning, samt ta fram rutiner för att förhindra sådana risker.

Det här ska ingå i egen kontrollen

Vilka rutiner, instruktioner och planer som behövs beror på vilka risker som finns i verksamheten. Rutinerna ska tala om vilka eventuella gränsvärden som gäller och hur man ska agera om gränsvärdena överskrids. Egen kontrollen ska vara anpassad till verksamheten och innehålla rutiner och instruktioner för exempelvis:

  • Tillagning och nedkylning
  • Spårbarhet och återkallanden
  • Märkning
  • Rengöring
  • Personalens hygien
  • Mottagningen av varor
  • Kyl- och frystemperaturer
  • Utbildning
  • Planer för underhåll

I menyn till vänster under fliken ”Exempel på egen kontroll och rutiner” hittar du dokument med mer detaljerad information om vad som kan ingå i ett egenkontrollprogram och mall för den egna kontrollen som du kan ladda ned. Vi har även lagt ut exempel på hur vissa blanketter och rutiner kan se ut. Du hittar mer information om hygienregler och företagets egen kontroll på Livsmedelsverkets webbplats.

Analysresultat

När man skickar in livsmedel eller rengöringstester till ett laboratorium så får man ett analysresultat tillbaka. Dessa innehåller mycket information och det kan vara svårt att veta vad alla ord betyder.

Vi har sammanställt en ordlista med förklaring av många vanliga parametrar som står på analysprotokollet.

Många branscher har egna riktlinjer för livsmedelshygien

Om du vill ha hjälp med din verksamhet när det gäller råd om hygien, egenkontroll och riktlinjer som branschen arbetat fram kan du vända dig till aktuell branschorganisation. Nedan hittar du länkar till några av de branschorganisationer som finns för livsmedelsverksamheter.

Mer information

Livsmedelsverket om hygienregler och företagets egenkontroll

Livsmedelsverket om provtagning och analys

Sveriges servicehandel och fastfood

Sveriges bagare och konditorer

Svensk dagligvaruhandel

Svensk egenvård, branschorganisationen för företag inom egenvårdsbranschen

Senast uppdaterad: 17 mars, 2020