Lokaler och hygien

Varje lokal och verksamhet har olika förutsättningar men ska ändå vara anpassad för den livsmedelsverksamhet som bedrivs där. Du som är verksamhetsutövare ansvarar för att lokalen fungerar, att det finns rutiner och att regler följs.

Det är svårt att ge bestämda riktlinjer för hur en lokal ska vara utformad. Varje lokal och verksamhet har olika förutsättningar. Lagstiftningen är flexibel och vissa problem kan lösas med bra rutiner vilket innebär att du som verksamhetsutövare ansvarar för att lokalen uppfyller lagstiftningens krav:

  • Livsmedelslokalen ska vara anpassad och utformad till den verksamhet som bedrivs.
  • Lokalen ska vara ren och hållas i gott skick.
  • Ytor ska vara täta, släta och lätta att rengöra.
  • Det ska finnas personaltoalett, omklädningsutrymme och tvättställ för handtvätt.

Du kan också läs mer i vårt  informationsblad ”Krav på livsmedelslokaler” som du hittar nedan eller gå in på Livsmedelsverkets webbplats.

Har du en verksamhet kopplad till enskilt avlopp? Läs vårt informationsblad om fettavskiljare till enskilt avlopp som du hittar nedan.

Mer information

Kontakta konsulter som arbetar med utformning av livsmedelslokaler om du vill ha hjälp med lokalens utformning.

Haninge – bygga bo och miljö

Nynäshamn – bygga bo och miljö

Tyresö – boende och miljö

Livsmedelsverket om lokaler, hantering och hygien

 

Senast uppdaterad: 16 mars, 2020