Information om nedskräpning

Nedskräpningsärenden hanteras både av förbundet samt kommunen.

Vad räknas som avfall?

Allt som du vill bli av med och som inte ska återanvändas räknas som avfall.

Vems ansvar?

Det är i första hand den som skräpat ned som ska städa upp sitt avfall. Du som äger en fastighet ansvarar för att hålla den städad. Exempelvis får du inte samla på skräp eller ha skrotbilar på tomten. Du får heller inte lämna trädgårdsavfall utanför din tomt.

Avfall som dumpats på allmän plats eller på någons fastighet ska tas om hand av nedskräparen eller av fastighetsägaren om denna accepterat dumpningen.

Om det inte går att ta reda på vem som skräpat ner, och om det inte är fastighetsägarens ansvar att städa upp, ska kommunen ta bort det skräp som slängs i naturen, där allmänheten har insyn och där allemansrätten gäller.