Småbåtar

De grunda havsvikarna i skärgården är Östersjöns barnkammare och där myllrar det av småkryp och fisk. Men många av dessa vikar används idag som småbåtshamnar eller marinor. Är båtarna målade med giftiga bottenfärger bidrar det till att förstöra växt- och djurlivet.

Båtbottenvård och båtfärger

Färger som innehåller Irgarol, zink och TBT får inte längre användas i Östersjön och färg som innehåller koppar får användas endast i små mängder.

Det är bättre för miljön att använda fysikaliskt verkande färger som ger en glatt och portät yta vilket försvårar för alger och havstulpaner att få fäste. Fråga efter sådana verkande färger hos din färghandlare.

Det finns också möjlighet att undvika båtbottenfärger helt och hållet och istället tvätta båten. Om man tvättar vid rätt tillfälle, dvs. när havstulpanerna just har satt sig fast och känns som små knottror på skrovet, når man bäst resultat med att hålla båten ren resten av sommaren.

Mer information

Hav och vattenmyndighetens rapport 2012:10 ”Båtbottentvättning av fritidsbåtar”
www.havochvatten.se

Kemikalieinspektionen om ”Båtbottenfärger”
www.kemi.se

Svenska båtunionens ”Egenkontroll av fritidsbåtar”
www.batunionen.com