Kommunalt avfall

För att minska miljöbelastningen och hushålla med naturresurser är det viktigt att så stor del av avfallet som möjligt kan återanvändas eller återvinnas. Detta uppnår vi bäst genom att sortera avfallet så nära källan som möjligt. Då kan rena fraktioner hanteras var för sig på bästa sätt. 

Ansökan om uppehåll i hämtning av kommunalt avfall ska ske direkt till din kommun. Se länkar nedan och läs mer på din kommuns hemsida.

Olika bestämmelser i olika kommuner

I varje kommun finns bestämmelser om hur avfallet ska hanteras. I Haninge och Nynäshamn är bestämmelserna i princip lika. För Tyresös del finns vissa skillnader. För att informationen om avfall ska bli tydligare innehåller den här hemsidan de bestämmelser som gäller i Haninge och Nynäshamn. Du som bor eller har verksamhet i Tyresö hänvisas till kommunens hemsida.