Hem > Ämnesområden > Invånare > Boende > Kommunalt avfall och återvinning

Kommunalt avfall och återvinning

För att minska miljöbelastningen och hushålla med naturresurser är det viktigt att så stor del som möjligt av vårt avfall kan återanvändas eller återvinnas.

Ansökan om uppehåll i hämtning av kommunalt avfall ska ske direkt till din kommun. Se länkar nedan och läs mer på din kommuns hemsida.

Olika bestämmelser i olika kommuner

I varje kommun finns bestämmelser om hur avfallet ska hanteras. I Haninge och Nynäshamn är bestämmelserna i princip lika. För Tyresös del finns vissa skillnader. Du som bor eller har verksamhet i Tyresö hänvisas till kommunens hemsida.