Eldningsveckor

Trädgårdsavfall ska i första hand komposteras, i andra hand lämnas till kommunens återvinningscentral.

Små mängder torrt trädgårdsavfall, som kvistar och grenar, är undantaget från eldningsförbudet och behöver inte anmälas. Förutsättningen är att eldningen inte stör omgivningen (du får inte elda löv, gräs och annat trädgårdsavfall som ger stora mängder rök) och att eldningsförbud inte är utfärdat av brandförsvaret.

I tätbebyggt område får du elda torrt trädgårdsavfall endast under eldningsveckorna:

  • Vecka 15-16 med föregående lördag och söndag samt valborgsmässoafton.
  • Vecka 41-42 med föregående lördag och söndag.

Om du bor i område utanför detaljplan eller samlad bebyggelse (mindre än tio hus) är det tillåtet att elda små mängder torrt trädgårdsavfall under hela året. Bestämmelsen gäller likadant i Haninge, Nynäshamn och Tyresö.

Ansvar vid eldning

Du som eldar är ansvarig för att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Hantering och eldning av avfall regleras i miljöbalken, avfallsförordningen och kommunens renhållningsordning.

Ibland får vi in klagomål om eldning. Om klagomålet är befogat tar vi ut avgift för den handläggningstid som läggs ned i ärendet. Avgiften tas ut enligt förbundets fastställda timtaxa.