Enskilda hushåll

Du som äger ett hus i Haninge, Nynäshamn eller Tyresö kan behöva anmäla eller skicka in en ansökan för åtgärder som kan påverkar miljön eller människors hälsa negativt.

Nedan nämns några exempel på när anmälan eller ansökan krävs. Du kan hitta mer information i menyn till vänster.

  • Installation av enskilt avlopp och vattenbrunn
  • Installation av värmepump för utvinning av värme från mark, ytvatten eller grundvatten.
  • Installation eller om du vill ta bort en oljecistern.
  • Om du påträffar en förorening på din tomt eller om du vill sanera din tomt från förorening.
  • Om din fastighet finns inom ett vattenskyddsområde kan anmälan/ansökan krävas för olika åtgärder.
  • Om du vill använda jordmassor som kommer direkt från en annan fastighet, väg eller annat område.

Hittar du inte informationen du söker
Kontakta vår servicetelefon på 08-606 73 00

Vill du komma i kontakt med handläggare på tillsynsenheten
Skicka e-post till miljokontoret@smohf.se  alternativt ring förbundets växel 08-606 93 00

Öppettider
Se ”kontakt” uppe till höger på sidan.