Lokaler i offentlig miljö

Vi kontrollerar lokaler i offentlig miljö. En del lokaler är anmälningspliktiga enligt miljöbalken, till exempel skolor, förskolor, bassängbad och kosmetiska solarier, medan andra så som frisörer inte är det.

Du hittar mer information om verksamheter och lokaler i menyn till vänster.

Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (38§) om verksamheter med anmälningsplikt

Folkhälsomyndigheten om miljö och hälsa

Folkhälsomyndigheten om tillfälligt boende

Senast uppdaterad: 6 april, 2020