En fungerande egenkontroll gör att du tydligt kan redovisa hur du säkerställer att lokalerna är bra och att verksamheten tar hänsyn till både hälsa och miljö.

Eftersom lokaler för förskola, skola och fritidshem är anmälningspliktiga gäller också förordningen (1998:901) om egenkontroll. Du som driver verksamheten har ansvaret för att se till att lagstiftningens och myndighetens krav följs genom egenkontroll. En fungerande egenkontroll gör att du tydligt kan redovisa hur du säkerställer att lokalerna är bra och att verksamheten tar hänsyn till både hälsa och miljö.

Läs mer om egenkontroll i Folkhälsomyndighetens informationsfolder om egenkontroll.

Checklistor är ett bra hjälpmedel
För att komma igång med egenkontrollen är checklistor ett bra hjälpmedel. Astma- och Allergiförbundet tillhandahåller checklistor för egenkontroll av inomhusmiljön i skolor och förskolor, bland annat Allergironden.