Prövnings- och tillsynsavgifter

Utdrag ur taxa för Södertörns miljö och hälsoskyddsförbunds arbete enligt alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter. Avgifter är kursiverade.

Serveringstillstånd

Ansökan
Stadigvarande tillstånd till allmänheten
eller slutet sällskap: 12 800 kr.

Utökning av stadigvarande tillstånd
för serveringstid eller -yta: 6 400 kr.

Tillfälligt tillstånd till allmänheten:
1-3 dagar, 3 840 kr.
4 dagar och fler, 5 120 kr.

Tillfälligt tillstånd för slutet sällskap
(max fem dagar i sex månader): 1 280 kr.

Tillfällig förändring i tillstånd för utökning
av tid och yta: 2 560 kr.

Anmälan
Förändrat bolags- eller ägarförhållande eller
styrelsesammansättning,
mer än 50 procent: 12 800 kr.

Förändrat bolags- eller ägarförhållande,
upp till 50 procent: 5 120 kr.

Servering till slutet sällskap vid catering,
första prövningstillfället per lokal: 1 280 kr.

Avgift för kunskapsprov, per tillfälle: 1 920 kr.

Tillsynsavgifter
Stadigvarande serveringstillstånd, fast avgift: 3 840 kr.
Avgift baserad på omsättning alkohol, (rörlig avgift):
0 – 100 000 (3 840 kr)
100 001 – 500 000 (6 400 kr)
500 001 – 1 000 000 (8 960 kr)
1 000 001 – 2 000 000 (11 520 kr)
2 000 001 – 5 000 001 (14 080 kr)
5 000 001 – eller mer  (16 640 kr)

Påminnelseavgift
Om du glömmer att lämna in restaurangrapporten:
Påminnelse 1: 1 280 kr
Påminnelse 2: 2 560 kr


Läs mer i ”Taxa för Södertörns miljö och hälsoskyddsförbunds arbete enligt alkohollagen”