Aktuellt

Nyheter för dig med serverings- eller försäljningstillstånd i Haninge, Nynäshamn och Tyresö

Tillfälligt förbud förlängs

Regeringen har beslutat att förlänga det tillfälliga förbudet mot servering av alkohol att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycks liknande preparat mellan klockan 20.00 och 11.00 till den 28 februari. Från den 1 mars till och med den 11 april 2021 gäller förbudet om alkoholservering mellan klockan 22.00-11:00. Serveringsstället ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång.

Anmälan krävs för att återöppna utan alkohol

Vill ni servera mat, lättdrycker och folköl efter klockan 20:00, ska ni anmäla detta till tillståndsenheten. Kom ihåg att restaurangen ska hållas stängd minst en timme innan den öppnas igen efter att den utrymts. Ni kan öppna igen tidigast klockan 21:30 om ni  vill servera mat, lättdrycker och folköl.

Lämna in anmälan företrädesvis via e-post: miljokontoret@smohf.se.

Corona-förebyggande regler för serveringsställen

Serveringsstället ska vidta lämpliga åtgärder för att trängsel undviks på de inom- och utomhusytor som besökare har tillträde till, följa Folkhälsomyndighetens riktlinje om minst en meters avstånd mellan olika sällskap samt dela upp sällskap med fler än fyra besökare i grupper med högst fyra personer per bord.

Ni hittar mer information om corona-förebyggande regler för restauranger på Folkhälsomyndighetens webbsida: Frågor och svar om nya regler.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Tillåtet maxantal deltagare är åtta personer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som omfattas av ordningslagen. Så länge ni bara bedriver sedvanlig restaurangverksamhet utan någon offentlig tillställning eller sammankomst enligt ordningslagen gäller dock inte nämnda gräns på max 8 personer.

Rumservice på hotell undantaget från förbudet

Förbudet om alkoholservering efter klockan 20:00 gäller inte rumsservering på hotell eller minibar i hotellrum. Om ni inte sedan tidigare anmält rumsservering kan ni om ni så önskar göra det till tillståndsenheten via e-post eller om ni är webbkund, via e-tjänsten för serveringstillstånd.

Aktuella stödåtgärder

Det har kommit frågor från många av er om det finns eventuellt stöd som erbjuds med anledning av de införda bestämmelserna som införts i corona-förebyggande syfte som ju tyvärr begränsar er serveringsverksamhet.  Regeringen har skapat en webbsida med information för företagare med anledning av covid-19 som uppdateras löpande allteftersom åtgärder vidtas.

Mer information om stödåtgärder hittar ni i länkarna nedan:

Regeringen om tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher

Skatteverkets samlade information för företag

Haninge kommuns information till företag

Tyresö kommun om åtgärdspaket för företag

Nynäshamns kommuns samlade information för företag

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev januari 2021.pdf

Nyhetsbrev april 2020.pdf

Nyhetsbrev november 2019.pdf

Nyhetsbrev september 2019.pdf