Kosmetiska och hygieniska produkter

För att skydda människor och miljön finns särskilda regler för den som ska importera, tillverka eller sälja kosmetiska och hygieniska produkter.

Anmälan till Läkemedelsverket/EU:s kosmetiska register

Kosmetiska eller hygieniska produkter (KoH-produkter) som yrkesmässigt tillverkas i Sverige eller importeras till Sverige från ett land utanför EU/EES ska anmälas till EU:s kosmetika register: Cosmetic Products Notification Portal. Även distributörer som på eget initiativ översätter märkning för att uppfylla nationella ska också anmäla sig.

Anmälan till EU:s läkemedelsregister Cosmetic Products Notification Portal.

Kontroll av din verksamhet och avgift

Att dina kosmetiska eller hygieniska produkter (KoH) uppfyller lagens krav kontrolleras av oss på förbundet och av Läkemedelsverket. Produkter som är felmärkta eller innehåller förbjudna ämnen får inte säljas. Vid misstanke om miljöbrott kan det bli aktuellt med en åtalsanmälan.  Kontroll enligt miljöbalken timdebiteras enligt förbundets taxa (se miljöbalkstaxan som du hittar under ”Taxor” uppe till höger).

Lagar, märkningsregler och ansvar

Särskilda regler gäller för den som ska importera, tillverka eller sälja KoH-produkter. Regler för KoH-produkter hittar du i miljöbalken samt i Läkemedelsverkets föreskrifter och förordningar. De svenska reglerna stödjer sig till stor del på gemensamma EU-direktiv.

Läkemedelsverkets hemsida kan du läsa om vilka regler som gäller för import och tillverkning av kosmetika och hygienprodukter. Den som tillverkar, importerar eller saluför en kosmetisk eller hygienisk produkt ansvarar för att produkten är märkt på rätt sätt.

Vissa uppgifter ska vara på svenska och produkten ska märkas med:

  • namn och adress på det företag inom EU/EES som ansvarar för produktinformationen
  • mängduppgift angiven som vikt, volym eller antal
  • hållbarhetsmärkning
  • satsnummer (batchnummer)
  • produktens användningsområde, om detta inte klart framgår av produktens utformning
  • innehållsförteckning, ska föregås av ordet ”ingredients”
  • särskilda försiktighetsåtgärder som ska iakttas vid användningen, t.ex. varningstexter och bruksanvisning
  • ursprungsland

Begränsade eller förbjudna ämnen

Kosmetiska och hygieniska produkter är avsedda för människokroppens yttre delar eller tänder och munslemhinnor med syfte att  bland annat rengöra, parfymera, förändra utseendet, korrigera kroppslukt och/eller skydda kroppen. Därför har det inom EU införts begränsningar och förbud av ämnen i KoH-produkter som kan ge hälsorelaterade besvär. I Sverige är dessa tillämpade i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2007:4). Den som släpper ut produkter på den svenska marknaden ansvarar för att kontrollera att produkten inte innehåller ämnen som är förbjudna eller omfattas av särskilda restriktioner.