Lokaler utan anmälningsplikt

Det finns offentliga lokaler som inte har anmälningsplikt, som vi har tillsyn över och som också ska ha en fungerande egenkontroll.

Alla verksamheter ska uppfylla krav i aktuella lagar och regler

Oavsett om du behöver anmäla din verksamhet till förbundet eller inte, så ska du uppfylla kraven i de lagar och regler som är aktuella för just din verksamhet. Det innebär att vi kan komma att göra en inspektion hos dig. Därför kan det vara bra att du redan från början utformar dina lokaler utifrån de krav som finns.

Exempel på verksamheter utan anmälningsplikt:

  • Tillfälligt boende – hotell, pensionat eller liknande lokaler där allmänheten erbjuds tillfällig bostad och campinganläggningar
  • Idrottsanläggningar – Sporthallar, gym
  • Hygienisk verksamhet som inte innebär risk för blodsmitta – Frisör, massage, naprapat
  • Vårdlokaler och annat omhändertagande – sjukhem, ålderdomshem, häkten

Din verksamhet kan omfattas av andra lagar utöver miljöbalken

Om du t.ex. serverar frukost eller annan mat, eller har en anläggning för dricksvatten omfattas du av livsmedelslagstiftningen. Då ska du även göra en anmälan om registrering.

Läs mer om registrering av livsmedelsverksamheter

Verksamheten kan även behöva bygglov eller bygganmälan. Ta kontakt med din kommuns bygglovsenhet för mer information.

Haninge kommun

Nynäshamn kommun

Tyresö 

Information hos andra myndigheter

Folkhälsomyndigheten

Informationsblad