Solarium

Eftersom det innebär en hälsorisk att sola i solarium är det anmälningspliktigt. Ägare av solarieverksamhet ska anmäla sin verksamhet till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund som är tillsynsmyndighet i Haninge, Nynäshamns och Tyresö kommuner.

Anmälan av verksamhet och anmälan om ändring

Verksamheter med solarium ska anmälas till förbundet.

Blankett för anmälan hittar du i menyn under anmälan om lokal i offentlig miljö.

Innan du anmäler din verksamhet är det viktigt att du tar reda på vad som gäller för din verksamhet. Fyll i alla uppgifter och bifoga de dokument som krävs för din typ av verksamhet.  Anmälan ska lämnas hos Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund senast sex veckor innan verksamheten påbörjas.

Ska du göra större förändringar i din verksamhet? Då skickar du in en ändringsanmälan till oss senast sex veckor innan förändringsarbetet påbörjas. Exempel på större förändringar är flytt till annan lokal, ombyggnation i lokalen, byte av verksamhetsutövare eller utökad verksamhet.

Åldersgräns

Från och med 1 september 2018 är det 18-årsgräns för att sola i solarium. Den som driver ett solarium måste förvissa sig om att användaren har fyllt 18 år. En tydlig skylt om åldersgränsen måste därför finnas uppsatt på solariet. Läs mer om detta på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats.

Solarieföreskrifterna, krav på solarier och tillsyn

Syftet med Strålskyddslagen är att skydda miljön, människors och djurs hälsa mot strålning. Strålsäkerhetsmyndigheten har utfärdat föreskrifter om solarier

Läs mer om solarier och tillsyn på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats och i förbundets informationsblad “Solarieverksamheter”.

Exempel på krav som ska uppfyllas enligt solarieföreskrifterna:

  • Varje solarium ska vara utrustat med godkända rör (UV-typ 3) och skylt som visar att det är original lysrör.
  • Rörskylten ska visa lysrörens ekvivalenskod samt intervall för ersättningsrörs X och Y-värden.
  • Soltiden ska kunna ställas in av kunden via tidur.
  • Extra tidur som slår av solariets strålkällor efter 15 minuters användning ska finnas till varje solarium.
  • Vid varje solariebädd ska Strålsäkerhetsmyndighetens anslag ”Råd för att skydda din hälsa” finnas.
  • Exponeringsschema från solarietillverkaren eller motsvarande anvisningar ska anslås väl synligt.
  • Som alternativ kan personalen vid bemannade solarier ge råd om hur man ska sola.
  • Skyddsglasögon ska finnas tillgängliga för varje kund.
  • Verksamheten ska ha en fungerande egenkontroll.