Solarium

Eftersom det innebär en hälsorisk att sola i solarium är det anmälningspliktigt. Ägare av solarieverksamhet ska anmäla sin verksamhet till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund som är tillsynsmyndighet i Haninge, Nynäshamns och Tyresö kommuner.

Anmälan av verksamhet och anmälan om ändring
Verksamheter med solarium ska anmälas till förbundet. Blankett för anmälan hittar du nedan.

Innan du anmäler din verksamhet är det viktigt att du tar reda på vad som gäller för din verksamhet. Fyll i alla uppgifter och bifoga de dokument som krävs för din typ av verksamhet.  Anmälan ska lämnas hos Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund senast sex veckor innan verksamheten påbörjas.

Ska du göra större förändringar i din verksamhet? Då skickar du in en ändringsanmälan till oss senast sex veckor innan förändringsarbetet påbörjas. Exempel på större förändringar är flytt till annan lokal, ombyggnation i lokalen, byte av verksamhetsutövare eller utökad verksamhet.

Åldersgräns
Från och med 1 september 2018 är det 18-årsgräns för att sola i solarium. Den som driver ett solarium måste förvissa sig om att användaren har fyllt 18 år. En tydlig skylt om åldersgränsen måste därför finnas uppsatt på solariet. Läs mer om detta på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats.

Solarieföreskrifterna, krav på solarier och tillsyn
Syftet med Strålskyddslagen är att skydda miljön, människors och djurs hälsa mot strålning. Strålsäkerhetsmyndigheten har utfärdat föreskrifter om solarier

Läs mer om solarier och tillsyn på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats och i förbundets informationsblad ”Solarieverksamhet” nedan:

Ladda ner dokument

Anmälan om solarieverksamhet

Den här blanketten använder du som ska anmäla solarieverksamhet.