Hygienlokaler

Hygienlokaler är verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds behandling genom användning av stickande och skärande verktyg som kan ge upphov till blodsmitta eller annan smitta.

Från och med den 1 juli 2021 så ändrades lagstiftningen så fler verksamheter nu är anmälningspliktiga. Följande verksamheter är anmälningspliktiga:

  • Tatuerare
  • Fotvårdare
  • Verksamheter som utför piercing/håltagning
  • Verksamheter som utför manikyr/pedikyr
  • Barberare
  • Akupunktörer

De verksamheter som bedriver injektionsbehandlingar ska nu endast anmäla sig till inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Information
Kontakta oss redan i planeringsstadiet – då finns större chans att du inte behöver göra ändringar i efterhand. Information och anmälningsblankett hittar du på förbundets webbsida » Anmälan om lokal i offentlig miljö.

Du hittar mer information finna på Socialstyrelsens hemsida: Yrkesmässig hygienisk verksamhet På Karolinska universitetslaboratoriets hemsida finns information om sportester.

Läs gärna våra informationsblad för egenkontroll och allmänna hänsynsreglerna som du hittar nedan.