Bassängbad

Bassängbad i Haninge, Nynäshamn och Tyresö som är till för allmänheten eller som används av många människor ska anmälas till oss.

Bassängbad som ska anmälas
Bassängbad som är avsedda för vattenaktiviteter ska anmälas till förbundet senast 6 veckor före start. Här är några exempel på bassängbad med anmälningsplikt:

  • Bassänger
  • Bubbelpooler
  • Dammar
  • Tankar
  • Tunnor
  • Kar

Information om anmälan och blanketter hittar du under Anmälan.

Läs mer om bassängbad går du in på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Klagomål
Har du som privatperson klagomål på hygien, städning, luft- eller vattenkvalitet i ett bassängbad ska du i första hand vända dig till verksamheten. De som driver verksamheterna tar själva vattenprover månadsvis och skickar dessa för analys hos godkända laboratorium. Om inte det hjälper kontaktar du kommunens miljö- och hälsoskyddskontor.