Anmälan om lokal i offentlig miljö

Du som startar en ny verksamhet eller gör ändringar i befintlig ska anmäla detta till oss på förbundet.

Anmäl senast 6 veckor före start

Skicka in anmälan till oss på Södertörns- miljö och hälsoskyddsförbund, senast 6 veckor innan verksamheten startar (gäller både nya verksamheter och vid större förändringar). Blanketter för anmälan enligt 38 paragrafen, anmälan om solarieverksamhet och ändringsanmälan hittar du nedan.

Miljösanktionsavgift vid utebliven eller sen anmälan

Om lokalen tas i bruk innan anmälan om verksamhet eller anmälan om förändring gjorts till förbundet debiteras en miljösanktionsavgift enligt förordning (2012:259) om miljösanktionsavgift.

Kammarkollegiet om miljösanktionsavgift

Din verksamhet kan omfattas av andra lagar utöver miljöbalken

Om du t.ex. serverar frukost eller annan mat omfattas du av livsmedelslagstiftningen. Då ska du även göra en anmälan om registrering. Läs mer under Livsmedel i menyn till vänster.

Du kan även behöva bygglov eller bygganmälan. Ta kontakt med din kommuns bygglovsenhet för mer information:

Haninge kommun

Nynäshamn kommun

Tyresö kommun

 

Ladda ner dokument

Anmälan enligt 38 § förordning (1998:899)

Anmälan ska lämnas till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund senast sex veckor innan verksamheten påbörjas.

Bifoga ritningar över lokalen, rapport över ventilationens luftflöden för lokalens olika rum, OVK-protokoll, samt ett utkast till egenkontrollprogram enligt miljöbalken.

Tänk på att registrering enligt livsmedelslagstiftningen krävs om livsmedel ska hanteras i verksamheten eller om dricksvatten kommer från egen brunn eller gemensamhetsanläggning.

Kompletteringar till denna blankett

Anmälan om solarieverksamhet

Solarieverksamhet ska anmälas till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund senast sex veckor innan verksamheten påbörjas.

Observera att förändringar i ägarförhållanden, upphörande av verksamhet eller eventuell flytt av verksamhet också ska anmälas till förbundet.

Kompletteringar till denna blankett