Lokaler

Vi kontrollerar lokaler i offentlig miljö. En del lokaler är anmälningspliktiga enligt miljöbalken, till exempel skolor, förskolor, bassängbad och kosmetiska solarier, medan andra så som frisörer inte är det.

Alla verksamheter ska erbjuda en god inomhusmiljö

Vi tillbringar en stor del av vår tid inomhus. Därför är inomhusmiljön viktig för vår hälsa och vårt välbefinnande. Målet med häsoskyddstillsynen är att ta bort och förebygga problem som kan skada människors hälsa. Oavsett om du behöver anmäla din verksamhet till förbundet eller inte, så ska du uppfylla kraven i de lagar och regler som är aktuella för just din verksamhet. I menyn hittar du information om olika verksamheter samt om de är anmälningspliktiga eller ej.

Mer information om inomhusmiljö finns  i menyn under rubriken “Fastighetsägare”.

Kontakta förbundet

Hittar du inte informationen du söker? Kontakta vår servicetelefon på 08-606 73 00

Vill du komma i kontakt med hälsoskyddsinspektör? Skicka e-post till miljokontoret@smohf.se  alternativt ring förbundets växel 08-606 93 00

Öppettider
Se ”kontakt” uppe till höger på sidan.

Information hos andra myndigheter

Folkhälsomyndigheten om miljö och hälsa

Folkhälsomyndigheten om tillfälligt boende

Boverket om boendemiljön

Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (38§) om verksamheter med anmälningsplikt

Smittskydd Stockholm

Strålsäkerhetsmyndigheten om radon