Anmälan om registrering

Öppnar du en verksamhet i någon av våra medlemskommuner ska du anmäla detta till oss senast två veckor innan du börjar. Ändringar i verksamheten såsom ägarbyten, ombyggnationer eller om sortimentet utökas ska också anmälas till oss.

Registrera ditt livsmedelsföretag

Alla livsmedelsföretag ska registrera sig senast två veckor innan start. Anmälan är till för att vi ska få information om din verksamhet och när du har tänkt starta den. Även förändringar som ägarbyten, ombyggnationer, flytt till ny lokal och utökat sortimentet ska anmälas.

Kontakta bygglov om du behöver bygga om i lokalen och VA-avdelningen för frågor om fettavskiljare. Har du en verksamhet kopplad till enskilt avlopp? Läs vårt informationsblad om fettavskiljare till enskilt avlopp.

Du får öppna verksamheten efter att vi tagit emot din anmälan och du fått ett beslut om registrering.

Avgift  för registrering, riskklassning och första besök är 7 350 kr. Läs mer om avgifter i Livsmedel taxa 2022.

Sanktionsavgift vid utebliven anmälan

Nytt från och med 1 januari 2019 är att vi ska besluta om sanktionsavgift om en livsmedelsföretagare inte registrerar sin verksamhet i tid eller om anmälan inte alls görs. Detta gäller även vid övertagande av befintlig livsmedelsverksamhet.

Information hos andra myndigheter

Haninge – bygga bo och miljö

Nynäshamn – bygga bo och miljö

Tyresö – boende och miljö

Livsmedelsverket – information till livsmedelsföretagare

Livsmedelsverket – ansökan om godkännande

Sanktionsavgifter – Livsmedelslag (2006:804) 30§

Ladda ner dokument

Registrering av livsmedelsanläggning

Skicka in anmälan om registrering och riskklassning till oss på förbundet senast två veckor innan du öppnar, tar över en befintlig anläggning, ändrar sortiment, eller bygger om. Utebliven eller försenad anmälan innebär att du får betala sanktionsavgift.

Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter noga och lämna gärna extra information om din verksamhet och/eller sortiment så att du kan komma igång två veckor efter att du skickat in en komplett ifylld anmälan.

Registrering, riskklassning och första besök ingår i ett startpaket med fast avgift: 7 350 kr.

Kompletteringar till denna blankett

Registrering av dricksvattenanläggning

Försörjer brunnen eller vattenverket fler än 50 personer eller producerar mer än 10 kubikmeter dricksvatten per dygn ska den registreras hos förbundet. Bifoga ett förslag till provtagningsprogram och läs om fettavskiljare (se nedan).

Vattentäkter som används till allmänheten (t.ex. skola och förskola, café, restaurang, camping, gästhamn, friluftsanläggning) ska registreras som livsmedelsverksamhet respektive anmälas som lokal enligt 38 §.

Skicka in anmälan i god tid innan anläggningen startas för att undvika sanktionsavgift.

Registrering, bedömning av riskklassning, provtagningsprogram och faroanalys samt första besök ingår i ett startpaket med fast avgift: 7 350 kr.

Kompletteringar till denna blankett