Kemikalier och produktval

Byt ut farliga kemikalier mot sådana som är mer miljövänliga.

Många kemikalier använder vi utan att tänka på att det finns alternativ. I hemmet och på fritiden används en hel del produkter som är miljö- eller hälsoskadliga, till exempel båtbottenfärger, lösningsmedel, fotokemikalier, rengöringsmedel och oljor.

Produktvalsprincipen

Den så kallade produktvalsprincipen gäller alla kemikalier och innebär att du (privatperson liksom företagare) alltid ska välja den produkt som gör minst skada på människa och miljö. Rester av kemikalier, som färgrester eller trasor som har använts tillsammans med lösningsmedel eller färg, klassas generellt som farligt avfall och måste tas omhand på ett särskilt sätt.

Mer information

Du kan läsa mer om reglerna kring kemikalier på Kemikalieinspektionens webbplats
Naturvårdsverket har också information om kemikalier, miljögifter och bekämpningsmedel