Anmälan om folköl, e-cigaretter och påfyllnadsbehållare

Vill du sälja och/eller servera folköl, sälja e-cigaretter och påfyllnadsbehållare ska du göra en anmälan till förbundet innan du börjar. Blanketter för anmälan och egenkontrollprogram hittar du nedan. Information om försäljningsregler, egenkontroll och tillsyn hittar du i menyn till vänster.

Anmälan om försäljning

  • Skicka in anmälan till förbundet senast den dag försäljningen påbörjas.
  • Bifoga en kopia av egenkontrollprogrammet i samband med anmälan.
  • Anmälan ska göras av behörig företrädare för det företag som driver verksamheten.
  • Kopia av egenkontrollprogrammet ska finnas i butiken/serveringen.
  • Är det nytt bolag eller ny person som svarar för försäljningen ska det bolaget/den personen skicka in en ny anmälan till förbundet.

Innan du anmäler ska du kontrollera att lokalen är anmäld som livsmedelsverksamhet. Saknas detta ska du också skicka du in en anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet.

Kom ihåg att du också ska anmäla påbörjad eller avslutad försäljning eller om kontaktuppgifter till bolaget eller försäljningsstället förändras.

Observera att kassa- eller serveringspersonal kan ställas till ansvar om de säljer till underårig eller påverkad person.

Om du anmäler via e-tjänst

Skicka in din anmälan via förbundets e-tjänst för tobak, folköl, e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

Har du frågor?

Förbundets tillståndshandläggare ansvarar för tillsyn, kontrollköp och information. Har du frågor är du välkommen att ta kontakt.

Användbara länkar

Information från Folkhälsomyndigheten om folköl

Information från Folkhälsomyndigheten om e-cigaretter och påfyllnadsbehållare

Information från Folkhälsomyndigheten om tobak

Ladda ner dokument

Anmälan om folköl och egenkontrollprogram

Blankett för anmälan om försäljning av folköl. Skicka med egenkontrollprogram tillsammans med anmälan.

Kompletteringar till denna blankett

Anmälan om försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Kompletteringar till denna blankett

Avanmälan om försäljning av folköl och e-cigaretter

Registrering av livsmedelsanläggning

Skicka in anmälan om registrering och riskklassning till oss på förbundet senast två veckor innan du öppnar, tar över en befintlig anläggning, ändrar sortiment, eller bygger om. Utebliven eller försenad anmälan innebär att du får betala sanktionsavgift.

Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter noga och lämna gärna extra information om din verksamhet och/eller sortiment så att du kan komma igång två veckor efter att du skickat in en komplett ifylld anmälan.

Registrering, riskklassning och första besök ingår i ett startpaket med fast avgift: 7 350 kr.

Kompletteringar till denna blankett