E-cigaretter

Om du vill sälja e-cigaretter eller påfyllningsbehållare ska du göra en anmälan innan du börjar. Din verksamhet ska också ta fram ett program för egenkontroll. Här får du mer information om anmälan och regler för försäljning av e-cigaretter eller påfyllningsbehållare.

Försäljning av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare

Klipp ut till NOTE för att ta bort wordkoder

Anmälningsplikt

Den som säljer e-cigaretter eller påfyllningsbehållare ska anmäla detta till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund senast den dag försäljningen påbörjas. Anmälan ska göras av behörig företrädare för det företag som driver verksamheten. Vid förändring av ägarförhållanden ska detta meddelas förbundet utan dröjsmål. Är det nytt bolag eller person som svarar för försäljningen ska det bolaget/den personen skicka in en ny anmälan till förbundet.

Anmälan via e-tjänst

Skicka in din anmälan via förbundets e-tjänst för tobak, folköl, e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Kom ihåg att du ska anmäla påbörjad eller avslutad försäljning eller ändring av kontaktuppgifter.

Regler i lagen om e-cigaretter och påfyllningsbehållare

I lagen om e-cigaretter och påfyllningsbehållare finns regler som du måste följa för att få sälja detta. Här är en kort sammanfattning:

  • 18-årsgräns Du får inte sälja e-cigaretter eller påfyllningsbehållare till någon som inte fyllt 18 år. Du ska ha en skylt om åldersgränsen som syns tydligt i anslutning till kassan. Du får inte sälja e-cigaretter eller påfyllningsbehållare till någon som du misstänker ska lämna över dem till en person som inte fyllt 18 år.
  • Produktkrav E-cigaretter och påfyllningsbehållare ska förses med en hälsovarning, informationsblad och innehållsförteckning.
  • Reklam Det är lagligt med reklam för e-cigaretter på försäljningsstället, men inte på internet, i radio, på tv eller i tidningar.
  • Program för egenkontroll Du som har en butik som säljer e-cigaretter och påfyllningsbehållare måste ha ett program för egenkontroll. Syftet med programmet är att skapa bra rutiner kring försäljningen. Det gör det enklare för dig och din verksamhet att följa reglerna i lagen om e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Skicka in en kopia på egenkontrollprogrammet till oss på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund när du anmäler att du vill sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Egenkontrollprogrammet ska också finnas tillgängligt för personalen i din butik.

Exempel på ett fullständigt egenkontrollprogram finns här på hemsidan. I mallen finns alla punkterna som måste ingå i programmet.

Informera all personal så att de känner till försäljningsreglerna och era rutiner. Kom ihåg att informera eventuell extrapersonal.

Ladda ner dokument

Anmälan om försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Kompletteringar till denna blankett

Egenkontrollprogram för e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Avanmälan om försäljning av folköl och e-cigaretter