Prövnings- och tillsynsavgifter

Utdrag ur taxa för Södertörns miljö och hälsoskyddsförbunds arbete enligt lag om tobak och liknande produkter. Avgifter är kursiverade.

Avgifter för folköl, tobak och e-cigaretter

Ansökan 
Försäljningstillstånd, tobak: 8 960 kr.
Tillfälligt försäljningstillstånd, tobak: 1 280 kr.

Anmälan
Förändring av ägarförhållande eller
styrelsesammansättning, mer än 50 procent: 8 960 kr.

Förändring av ägarförhållande eller
styrelsesammansättning, upp till 50 procent: 3 840 kr.

Försäljning av
Folköl och e-cigaretter: 3 840 kr.
Antingen folköl eller e-cigaretter
och påfyllningsbehållare: 2 560 kr.

Tillsynsavgifter
Enbart tobak, folköl eller
e-cigaretter/påfyllningsbehållare: 1 920 kr
Två av ovanstående varugrupper: 2 560 kr
Alla tre varugrupperna: 3 840 kr


Läs mer i “Taxa för Södertörns miljö och hälsoskyddsförbunds arbete enligt lag om tobak och liknande produkter samt folköl”