Energideklaration

Som ett led i arbetet med att minska energianvändningen i byggnader införs en ny lag om att ägare till byggnader ska deklarera energianvändning och inomhusmiljö för sina hus. Olika typer av byggnader kommer stegvis att omfattas av lagen.  Se nedan för information om vad som gäller för just ditt hus.

Länk till energirådgivningen för mer information om energideklarationen

Senast uppdaterad: 12 mars, 2020