Miljösanktionsavgift

Om man installerar en cistern utan att anmälan installationen till förbundet får man betala miljösanktionsavgift

Miljösanktionsavgift

Om man inte skickat in en anmälan om installation till oss får man betala miljösanktionsavgift. Vid överträdelser av miljöbalkens regler samt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5) tillämpas miljösanktionsavgifter. Miljösanktionsavgifter betalas alltid till staten. Vi tar även betalt för handläggning av ärenden som rör miljösanktionsavgift, se aktuell avgift i förbundets taxa för miljöbalken, taxebilaga 1 för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Mer information

Miljöbalken, 30 kapitlet
Kammarkollegiets hemsida: www.kammarkollegiet.se
Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter

Senast uppdaterad: 12 mars, 2020