Återkommande kontroll av cistern

Du som äger en cistern för lagring av brandfarliga vätskor eller spillolja är ansvarig för att hantering och kontroll sker på rätt sätt. Utförda kontroller samt periodiska kontroller som utförts enligt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps föreskrifter ska skickas in till förbundet.

Cistern föreskrifterna har under 2017 förändrats och kraven om kontroll finns nu specificerade i Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps föreskrifter, MSBFS 2018:3.

Återkommande kontroll

Cisterner som är placerade inomhus eller utomhus ovan mark och cisterner som är placerade i mark ska kontrolleras regelbundet. Kontrollerna ska följa de bestämmelser som står i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2018:3). Kontrollerna består av installationskontroll, revisionskontroll och återkommande kontroll.

Cistern ovan mark, gårdscistern och farmartank samt inomhuscistern ska vara placerade så att de går att inspektera runt om och att rörledningar är frilagda och synliga. Intervallet för besiktning av cisternen hittar du både i kontrollrapporten och på cisternens skylt.

Kontrollen ska utföras av ackrediterat företag. Ackrediterade företag för cisternkontroll hittar du hos SWEDAC (nationellt ackrediteringsorgan, myndigheten för kvalitet och säkerhet).

Länk till www.swedac.se

Om du är osäker på vad som gäller för din cistern och kontrollintervall för din cistern så kan du kontakta ett ackrediterat företag som du hittar på SWEDAC.

Skicka in utförda kontroller till förbundet

Utförda kontroller samt periodiska kontroller som utförts enligt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps föreskrifter ska skickas in till förbundet.

Senast uppdaterad: 12 mars, 2020