Tillstånd för orm

Det krävs tillstånd för all ormhållning – även för ormar som inte är giftiga. Kraven är satta med hänsyn till den oro och rädsla som många människor känner för ormar.

Vad krävs för att få tillstånd?

Tillstånden är förenade med villkor. Ormen får inte visas upp på allmän plats och den ska förvaras i ett låst och rymningssäkert terrarium. Fönster, golvbrunnar, ventilationsöppningar och liknande ska vara försedda med säkerhetsnät eller andra anordningar som hindrar ormen att rymma. Det bör finnas ett mindre antal personer med rätt kunskap som sköter om ormarna. En kopia på tillståndet skickas till fastighetsägaren.

I Jordbruksverkets föreskrifter kan du läsa om djurskyddskrav för hållande, uppfödning och försäljning av ormar som sällskap och hobby.

Det här gäller för giftormar

För huggormar och andra giftiga ormar gäller dessutom följande regler:
•Terrariet ska finnas i ett särskilt rum som inte används som sovrum. Det ska vara låst när du som ägare inte vistas där.
•Tillståndet ska sitta väl synligt i anslutning till utrymmet, med uppgift om ormens art.
•Det ska sitta ett varningsanslag på dörren till rummet med texten: ”Varning giftorm”.

Vissa giftormar är svåra att hantera och har mycket verksamt gift – detta gör dem olämpliga som husdjur. Följande arter får du inte ha i bostadshus:
•Grå trädorm (Thelotornis kirtlandi)
•Boomslang (Dispholidus typus)
•Västlig diamantskallerorm (Crotalus atrox)
•Mojave skallerorm (Crotalus scutulatus)
•Tropisk skallerorm (Crotalus durissus)
•Pufform (Bitis arietans)
•Russels huggorm (Vipera russelli)
•Sandrasselhuggorm (Echis carinatus)
•Gabonhuggorm (Bitis gobonica)
•Noshornshuggorm (Bitis nasicornis)
•Samtliga Elapider (kobror, mambor, taipan, havsormar, australiska giftsnokar).

Ett villkor för att få tillstånd för dessa ormar är att terrariet finns i en särskild byggnad som inte används som bostad.

Ansök om tillstånd

Du ansöker om tillstånd hos Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Blankett finns nedan eller kan beställas från oss.

Reptiler och salmonella

Salmonella är en sjukdom som är överförbar mellan djur och människa. Även friska reptiler kan sprida smittan till människor, som kan få akut diarré, magsmärtor och feber. Smittan sprids med reptilens avföring och vatten som smittats.

Hantera alla reptiler som smittbärare. Tvätta händerna ordentligt sedan du hanterat terrariet eller djuret. Föremål som varit i kontakt med djuret eller terrariet ska rengöras eller desinficeras med till exempel klorhexidinsprit. Undvik rengöring i kök där livsmedel hanteras.

Ladda ner dokument

Ansökan om att hålla orm inom planlagt område

Det krävs tillstånd för all ormhållning – även för ormar som inte är giftiga. Kraven är satta med hänsyn till den oro och rädsla som många människor känner för ormar.
I Jordbruksverkets föreskrifter kan du läsa om djurskyddskrav för hållande, uppfödning och försäljning av ormar som sällskap och hobby. Det finns även ormar som du inte får ha i bostadhus, läs mer under ämnesområdet Djur & lantbruk.

Senast uppdaterad: 25 juli, 2017