Att ha katt

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund får in många klagomål från allmänheten om katter som vistas på tomter och gårdar och som använder rabatter och sandlådor som toalett.

Polismyndigheten har tillsynen över de lokala ordningsföreskrifterna och ”Lagen om tillsyn över hundar och katter”. Därför hänvisar vi vidare till polisen när någon anser att en kattägare inte har tillräcklig uppsyn över sina katter.

Katter som uträttar sina behov på granntomter och i sandlådor leder ofta till stor frustration och därför rekommenderar Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund att du som är kattägare följer råden i vårt informationsblad som du hittar bland ”länkar” i högermarginalen.

Bra att veta innan du vänder dig till polisen

Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter ska djuren, med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter, skötas så att de inte orsakar skador eller svåra olägenheter. Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd säger att husdjur ska skötas så att de inte orsakar besvär för människors hälsa. Trots att lagarna finns är det mycket svårt att få till stånd ett föreläggande eller förbud (det vill säga böter eller krav på djurägaren att ändra sin skötsel av djuren). Enligt rättspraxis i tidigare domar ska bedömningen utgå ifrån vad människor i allmänhet anser vara en olägenhet och inte enbart från en enskild persons uppfattning i det enskilda fallet.

I en vägledande dom från 2002 (mål nr M 701-2002) beslutade miljödomstolen att kattägaren inte kan hållas ansvarig för att katten uträttar sina behov i grannens trädgård eller att katten går in i grannbostaden. Domen överklagades till miljööverdomstolen men de tog inte upp frågan till ny prövning. Det innebär att man måste tolka den lagstiftning som finns som att var och en själv måste skydda sin trädgård och bostad.

Några knep för att skydda din trädgård:

  • Spruta vatten på katten när den kommer in i trädgården. Det kräver tålamod, men så småningom förknippar katten trädgården med den obehagliga vattenstrålen.
  • Skräm katten. Klappa i händerna eller gör andra höga ljud.
  • Täck över barnens sandlåda när den inte används.
  • Näta eller täck för skrymslen där katten vill gå in.
  • Lägg hönsnät eller liknande i rabatten och täck med ett tunt lager jord. Nätet syns inte men katten tycker inte om att krafsa när nätet tar i.
  • Lägg dekorationsstenar i rabatten så att den inte går att gräva i.
  • Strö ut kaffesump, vissnade tagetesblommor eller strö/spraya med ”fy skäms”-medel eller liknande som kan köpas i zooaffärer.
  • Undvik att plantera växter som lockar till sig katter, så som kattmynta och läkevänderot.

Observera att det inte är tillåtet att lägga ut gift eller skada katten. Det är aldrig kattens fel om dess naturliga beteende innebär problem för grannarna.

Förvildade katter utan märkning eller halsband kan Länsstyrelsens djurskyddsenhet eller polisen besluta om att avliva. Kontakta Länsstyrelsen på 076 790 20 90 alternativt polisen på telefonnummer 114 14.

Senast uppdaterad: 26 februari, 2019