Att ha hund

Som hundägare berörs du av djurskyddslagen och av de lagar som reglerar hundars inverkan på omgivningen. Det gäller bland annat miljöbalken, lagen om tillsyn över hundar och katter samt jaktlagen.

Du är som hundägare skyldig att hålla din hund så att den inte orsakar olägenhet eller skada för andra människor. Det innebär bland annat att du inte får låta hunden skälla i tid och otid så att grannarna störs. Att skälla är ett naturligt beteende hos hundar, så ett visst mått av hundskall får man som granne trots allt tåla. Störs du av grannens hundhållning, börja med att prata med grannen och påtala att du känner dig störd.

Polisen är ansvarig myndighet för de lokala ordningsföreskrifterna och du kan därför kontakta dem om du upplever att lagarna inte följs. Om hunden skäller jättemycket mår den oftast dåligt och lever under dåliga förhållanden. Då ska klagande vända sig till Länsstyrelsen i Stockholm och avdelningen för djurskydd.

Många människor är rädda för eller allergiska mot hundar. Visa hänsyn och håll din hund kopplad. I kommunen finns regler angående kopplingstvång på hundar. Hundar ska även hållas kopplade på skolgårdar, idrottsplatser och i motionsspår. Dessutom ska hundar, enligt lagen om tillsyn över hundar och katter, under tiden 1 mars-20 augusti hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt.

I vissa områden är det tvång på att plocka upp hundbajs. Men för allas trevnad: Plocka alltid upp efter din hund! Mer exakta regler och i vilka områden de gäller finns att läsa i respektive kommuns lokala ordningsföreskrifter till höger.

Polisen

Länsstyrelsen: Djurskydd

 

Senast uppdaterad: 13 oktober, 2017