Häst i bostadsområde

För att få ha häst inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser krävs tillstånd

Bestämmelsen finns i kommunens lokala föreskrifter för att skydda människor hälsa och miljön. Ansökan sker på blankett som du hittar nedan.

När det gäller övrig tillståndspliktig hästverksamhet enligt djurskyddslagstiftningen ska ansökan lämnas till Länsstyrelsen.

Ladda ner dokument

Ansökan om att hålla djur inom planlagt område

Inom område med detaljplan måste du ha ett särskilt tillstånd för att få ha nötkreatur, häst, get, får, svin eller pälsdjur och fjäderfä som inte är sällskapsdjur.
En hönsflock på upp till fyra hönor anses vara sällskapsdjur och kan hållas utan tillstånd. Det får inte finnas tupp utan tillstånd.

Senast uppdaterad: 25 mars, 2020