Sällskapsdjur

Vilka regler gäller för sällskapsdjur och djurhållning? Här hittar du information om djurägarens ansvar och när du måste söka tillstånd för djurhållning

Djurägarens ansvar

Som djurägare har du vissa förpliktelser gentemot omgivningen. Vi på förbundet får ofta in klagomål gällande bland annat skällande hundar, lösspringande katter och galande tuppar. Läs mer om vad som gäller för dig som djurägare i din kommuns lokala ordningsföreskrifter och om djurskydd på länsstyrelsens hemsida. Skötsel av djur och annan bra information hittar du på jordbruksverkets hemsida om olika slags djur. Mer information finns också i menyn till vänster.

Ansökan om djurhållning

I detaljplanelagt område krävs det tillstånd för vissa djurslag och antal djur, till exempel orm, häst och fjäderfä. Läs mer i menyn till vänster. Blanketter för ansökan hittar du nedan.

Dagis och pensionat för pälsdjur

Det finns inget krav på tillstånd från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund för att driva katt- eller hundpensionat eller hunddagis. Däremot är det bra om du pratar med dina grannar innan du startar verksamheten. Du får inte orsaka olägenhet som lukt eller störande ljud för grannarna, och om klagomål kommer in i efterhand finns det en risk för att du inte får fortsätta med din verksamhet.

Tänk på att du behöver tillstånd ur djurskyddssynpunkt från Länsstyrelsen. Det kan även krävas bygglov för att få lov att använda din fastighet som pensionat eller hunddagis. Dessutom har vissa hyresvärdar och bostadsrättsföreningar synpunkter på vad du får göra i deras lokaler.

Ladda ner dokument

Ansökan om att hålla orm inom planlagt område

Det krävs tillstånd för all ormhållning – även för ormar som inte är giftiga. Kraven är satta med hänsyn till den oro och rädsla som många människor känner för ormar.
I Jordbruksverkets föreskrifter kan du läsa om djurskyddskrav för hållande, uppfödning och försäljning av ormar som sällskap och hobby. Det finns även ormar som du inte får ha i bostadhus, läs mer under ämnesområdet Djur & lantbruk.

Ansökan om att hålla djur inom planlagt område

Inom område med detaljplan måste du ha ett särskilt tillstånd för att få ha nötkreatur, häst, get, får, svin eller pälsdjur och fjäderfä som inte är sällskapsdjur.
En hönsflock på upp till fyra hönor anses vara sällskapsdjur och kan hållas utan tillstånd. Det får inte finnas tupp utan tillstånd.

Senast uppdaterad: 14 maj, 2020