Djur, natur och lantbruk

Nedan ser du vilken myndighet du ska kontakta vid frågor om djur och lantbruk.

Miljö- och hälsoskyddsfrågor

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund bedriver tillsyn på bland annat lantbrukets användning av bekämpningsmedel, gödselhantering, samt störande djurhållning, som exempelvis långvarig störning från skällande hundar. Mer information om olika verksamhetsområden vi har tillsyn över finns i menyn till vänster.

Vill du hålla djur inom detaljplanelagt område ska du ansöka om det till oss på förbundet. Mer information om djurhållning och sällskapsdjur samt gödselhantering hittar du i menyn till vänster. Information om animaliska biprodukter finns på jordbruksverkets hemsida.

Djurskyddskontrollen

Länsstyrelsen är ansvarig myndighet för djurskyddskontrollen och för tillståndsprövning av djurstallar och djuranläggningar som exempelvis hunddagis, katthem och cirkus. Läs mer om djurskydd på länsstyrelsens hemsida.

Jordbruksverket

Du som håller nötkreatur, grisar, får, getter eller fjäderfä ska anmäla djurhållningen till Jordbruksverket. Mer information om djur och blanketter för anmälan hittar du på jordbruksverkets hemsida.

Senast uppdaterad: 5 juni, 2019