Ansöka via e-tjänst

Ett enkelt sätt att söka serveringstillstånd på är via webben. Ansökningshandlingarna kommer fram på en gång och du har översikt på din sida vad du skickat in.

Du behöver inte vara webbkund för att skicka in en ansökan genom e-tjänsten. Däremot måste du vara webbkund om du ska göra en anmälan eller ansökan om förändringar i befintligt tillstånd.

När du söker via e-tjänsten ska du komma ihåg att bifoga blanketter för finansieringsplan, kassaregister och brandsäkerhet.

Innan du söker ska du ha läst igenom de grundläggande krav som ställs för att beviljas serveringstillstånd. Kraven hittar du i menyn till vänster under ”Serveringstillstånd”.

Länkar till e-tjänsten webbkund och kompletterande blanketter:

» Ansök serveringstillstånd via webben

» Finansieringsplan vid inköp av restaurangrörelse

» Lokalens lämplighet ur brandsäkerhetssynpunkt

» Uppgifter om kassaregister

» Webbkund, anmälan

Senast uppdaterad: 9 mars, 2020