Serveringstillstånd

Det ställs höga krav på att få servera och sälja alkoholhaltiga drycker som sprit, vin, cider och starköl. Läs mer här nedan om serveringstillstånd.

Krav för serveringstillstånd

Du ska ansöka om tillstånd att få servera till allmänheten om exempelvis:

 • Allmänheten har tillträde till lokalen
 • Medlemskap kan lösas i entrén
 • Om personkretsen inte är tillräckligt begränsad och känd i förväg
 • Om inbjudningar går ut till allmänheten

För att bli beviljad ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten måste du uppfylla ett antal grundläggande krav:

Lämplighet att utöva verksamheten. Vad som här särskilt beaktas är din laglydnad och din ekonomiska skötsamhet. Vi tittar i synnerhet på eventuell förekomst av restföringar och betalningsuppmaningar vid bedömningen av den ekonomiska lämpligheten.

Redovisa finansiering av köp och igångsättande av verksamheten. Uppgifterna lämnar du till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Du ska styrka var det investerade kapitalet kommer ifrån med handlingar som exempelvis lånehandlingar, kontoutdrag och verifikationer. Det ska framgå att pengarna har intjänats på ett lagligt sätt. Om du inte kan styrka hela finansieringen är det ett hinder för att få serveringstillstånd.

Visa att du har tillräckliga kunskaper i alkohollagen.  I normalfallet innebär det att du måste skriva Folkhälsomyndighetens kunskapsprov hos förbundet.

Ett tillräckligt utrustat kök ska finnas i anslutning till serveringslokalen. Köket ska vara registrerat som livsmedelsanläggning och restaurangen ska erbjuda ett varierat utbud av lagad eller på annat sätt tillredd mat med en meny som består av såväl förrätter som huvudrätter och efterrätter.

Lokalen är lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt. Södertörns brandförsvarsförbund för är ansvarig myndighet för brandskyddskontroll.

Du har dispositionsrätt till lokalen och eventuell uteservering. Vid planer på ombyggnad krävs i de flesta fall att du dessförinnan har beviljats bygglov.

Slutet sällskap

Kravet på vad som är ett slutet sällskap är snävt enligt ordningslagen. Förbundet bedömer följande vid ansökan om serveringstillstånd för slutna sällskap:

 • En liten krets av personer med gemensamt intresse i en förening eller sammanslutning.
 • Arrangören känner i förväg till vilka som ska delta, till exempel personalfest eller bröllop.
 • Nya gäster som inte tillhör sällskapet får inte släppas in under pågående tillställning.
 • Medlemskap kan inte lösas i entrén till den aktuella tillställningen.

En tillställning som är allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt ordningslagens bestämmelser kan inte vara ett slutet sällskap i alkohollagens mening.

Undantag från krav på serveringstillstånd

Särskilda boenden enligt SoL och LSS är också undantagna från serveringstillstånd för de boende och dennes besökare. Men det är krav på att tillämpa egenkontroll över serveringen och att ha ett lämpligt program för tillsynen ska uppfyllas då.

Evenemang som uppfyller samtliga tre punkter nedan är undantagna från krav på serveringstillstånd:

 • Enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer.
 • Inget vinstintresse och annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.
 • Äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

De olika typerna av serveringstillstånd

Stadigvarande tillstånd

 • Allmänheten (avser vanligtvis till restauranger)
 • Slutet sällskap (exempelvis klubblokaler och festvåningar till slutna sällskap
 • Utökning av befintligt tillstånd (till exempel vid önskemål om utökad serveringsyta eller utökat öppethållande)

Tillfälliga tillstånd

 • Allmänheten (exempelvis vid festivaler)
 • Slutet sällskap (till exempel personalfester, bröllopsfester och liknande)
 • Utökning av befintligt tillstånd (exempelvis tillfälligt utökat öppethållande eller utökad serveringsyta) Om du söker via e-tjänsten, välj ansökan om ändring i serveringstillstånd.

Övriga tillstånd

 • Catering till slutna sällskap (verksamheten ska ha ett eget kök)
 • Pausservering (till exempel konsert- eller teaterfoajé under paus i föreställning)
 • Provsmakning (stadigvarande tillstånd eller enstaka tidsperiod för partihandlare och tillverkare; även den med stadigvarande tillstånd till allmänheten kan ansöka om provsmakning under förutsättning att varje provsmakningstillfälle anmäls i förväg till förbundet.)
 • Trafikservering (tåg, flyg eller båt)

Användbara länkar

Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter

Bygglovsansökan i Haninge

Bygglovsansökan i Nynäshamn

Bygglovsansökan i Tyresö

Folkhälsomyndigheten, kunskapsprov

Kassaregister anmäls till Skatteverket

Registrera och starta företag hos Skatteverket

Registrera livsmedelsanläggning

Starta eget Haninge

Starta eget Nynäshamn

Starta eget Tyresö

Södertörns brandförsvarsförbund, brandskyddskontroll

 

 

Senast uppdaterad: 9 mars, 2020