Prövnings- och tillsynsavgifter

Utdrag ur taxa för Södertörns miljö och hälsoskyddsförbunds arbete enligt alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter. Avgifter är kursiverade.

Serveringstillstånd

Ansökan
Stadigvarande tillstånd till allmänheten
eller slutet sällskap: 12 800 kr.

Utökning av stadigvarande tillstånd
för serveringstid eller -yta: 6 400 kr.

Tillfälligt tillstånd till allmänheten:
1-3 dagar, 3 840 kr.
4 dagar och fler, 5 120 kr.

Tillfälligt tillstånd för slutet sällskap
(max fem dagar i sex månader): 1 280 kr.

Tillfällig förändring i tillstånd för utökning
av tid och yta: 2 560 kr.

Anmälan
Förändrat bolags- eller ägarförhållande eller
styrelsesammansättning,
mer än 50 procent: 12 800 kr.

Förändrat bolags- eller ägarförhållande,
upp till 50 procent: 5 120 kr.

Servering till slutet sällskap vid catering,
första prövningstillfället per lokal: 1 280 kr.

Avgift för kunskapsprov, per tillfälle: 1 920 kr.

Tillsynsavgifter
Stadigvarande serveringstillstånd, fast avgift: 3 840 kr.
Avgift baserad på omsättning alkohol, (rörlig avgift):
0 – 100 000 (3 840 kr)
100 001 – 500 000 (6 400 kr)
500 001 – 1 000 000 (8 960 kr)
1 000 001 – 2 000 000 (11 520 kr)
2 000 001 – 5 000 001 (14 080 kr)
5 000 001 – eller mer  (16 640 kr)

Påminnelseavgift
Om du glömmer att lämna in restaurangrapporten:
Påminnelse 1: 1 280 kr
Påminnelse 2: 2 560 kr

 

Avgifter för folköl, tobak och e-cigaretter

Ansökan 
Försäljningstillstånd, tobak: 8 960 kr.
Tillfälligt försäljningstillstånd, tobak: 1 280 kr.

Anmälan
Förändring av ägarförhållande eller
styrelsesammansättning, mer än 50 procent: 8 960 kr.

Förändring av ägarförhållande eller
styrelsesammansättning, upp till 50 procent: 3 840 kr.

Försäljning av
Folköl och e-cigaretter: 3 840 kr.
Antingen folköl eller e-cigaretter
och påfyllningsbehållare: 2 560 kr.

Tillsynsavgifter
Enbart tobak, folköl eller
e-cigaretter/påfyllningsbehållare: 1 920 kr
Två av ovanstående varugrupper: 2 560 kr
Alla tre varugrupperna: 3 840 kr


Läs mer i ”Taxa för Södertörns miljö och hälsoskyddsförbunds arbete enligt alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter”vgifter enligt taxa för alkohol och tobak

Senast uppdaterad: 4 mars, 2020