Information till fastighetsägare

2021-03-11

Haninge kommun får i perioder in samtal om att någon ringer eller besöker fastighetsägare och uppger sig komma från kommunen eller på uppdrag av kommunen och vill komma in i en fastighet för att spola ledningar.

Förbundet eller kommunen utför aldrig arbeten inne i någon fastighet. Behöver inspektörer från SMOHF eller kommunen komma i kontakt med en fastighetsägare görs det antingen via brev, förbokade besök eller från ett nummer som du kan kontrollera att det tillhör SMOHF eller Haninge kommun.

Personal från såväl förbundet som kommunen kan alltid legitimera sig.

Snart kommer förbundets inspektörer att besöka fastighetsägare i Nynäshamns kommun. De besöken sker aldrig oanmälda, den som ska få besök har fått information i förväg.

Mer information finns på Haninge kommuns webb:

>Observera, kommunen gör aldrig arbeten inne i fastigheter