Material från informationsmöte om efterhandsdebitering

2022-03-18

Informationsmötet riktade sig till den vars verksamhet omfattas av efterhandsdebitering.

Förbundet vill passa på att rikta ett stort tack till alla er som deltog på mötet! Under mötet den 18 mars fanns representanter från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund på plats för att svara på eventuella frågor.

Mer information

Här hittar du den presentation som visades under mötet

Vilka verksamheter berörs?

Livsmedelsverksamheter

De verksamheter som betalar årsavgift för en kontrolltid på 5 timmar eller mer enligt beslut om riskklassning. Övriga verksamheter kommer som vanligt att få årsavgift i år men från år 2023 betalar alla livsmedelsverksamheter avgift efter kontrollen.

Tillfälliga boenden, hygienlokaler och idrottsanläggningar och gym

Du kan se om din verksamhet omfattas i ”Taxebilaga 1- Avgifter för prövning, anmälan och tillsyn”. De verksamheter där det står ”timavgift” kommer att få efterhandsdebitering. Övriga verksamheter får fortsatt årsavgift.

Fordonsservice, lackering, mekanisk verkstad och tandvårdsverksamheter

Du kan se om din verksamhet tillhör en bransch som omfattas i ”Taxebilaga 2 enligt Miljöprövningsförordningen” De verksamheter där det står ”timavgift” kommer att få efterhandsdebitering. Övriga verksamheter får fortsatt årsavgift.

Vad kommer förändras?

Inga fler årsfakturor kommer skickas ut i början av året för berörda verksamheter. Istället får verksamheten ett beslut om avgift och en faktura efter varje kontrollbesök utifrån hur lång tid inspektionen tog inklusive fast tid samt för- och efterarbete.

Vem har bestämt detta?

Livsmedelsverket har bestämt att kontroll av livsmedelsverksamheter debiteras efter besöket och att det är obligatoriskt från och med år 2024. I förbundets tre medlemskommuner har respektive kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö beslutat att införa efterhandsdebitering för livsmedel och delar av miljöbalkstillsynen med start 2022.