Utveckling och effektivisering av vårt arbete

2017-10-20

Våra kampanjrapporter ger värdefull information inom miljö och hälsa

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund strävar hela tiden efter utveckling och effektivisering av miljökontorets arbete. Vi gör detta genom att skapa förutsättningar för gemensamma projekt samt informations och utbildningsinsatser. Vi har sedan bildandet av förbundet skrivit flera rapporter om vårt arbete som vi gärna vill uppmärksamma.

Kampanjrapporter