Hårdare regler för nya nikotinprodukter

2022-06-16

Riksdagen kommer att fatta beslut om en nya lag för tobaksfria nikotinprodukter den 21 juni. Lagen förväntas träda ikraft 1 augusti 2022

Förbundet kommer efter riksdagens beslut att skicka ut information om tobaksfria nikotinprodukter till alla handlare som idag säljer tobak och e-cigaretter och som finns i vårt register. Anmälningsblanketter, mallar för egenkontrollprogram och åldersdekaler planerar vi att skicka ut först i ett senare skede.

Socialutskottets betänkande

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarar för tillståndsgivning av tobak- och alkoholförsäljning i Haninge och Tyresö . Förbundet ansvarar också för tillsynen av serveringsställen för alkohol, detalj- och partihandel av tobak samt rökfria miljöer. Länsstyrelsen har ett regionalt tillsynsansvar, vilket innebär att följa förbundets verksamhet samt ge dem information och råd. Länsstyrelsen ska också främja samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter.

Om du har frågor eller vill komma i kontakt med någon av våra tillståndshandläggare går det bra att maila till: miljokontoret@smohf.se