Tillsyn av enskilda avlopp

2018-03-06

Förbundet ansvarar för tillsynen på de enskilda avloppsanordningar som finns i våra tre kommuner. Syftet med tillsynen är att se till att bristfälliga avlopp åtgärdas för att skydda människors hälsa och miljön.

Under 2018 kommer vi att inspektera ca 120 fastigheter i nordöstra delen av Nynäshamns kommun, från Landfjärden till Ösmo, samt ca 20 fastigheter i Ragnarök. I Tyresö kommun kommer ca 60 fastigheter ovan Breviksmaren på Brevikshalvön att inspekteras. Tillsyn sker under vecka 36-43.

Läs mer