Tillsyn av enskilda avlopp

2019-02-13

Under 2019 kommer vi att inspektera ca 140 fastigheter i Muskans avrinningsområde samt kuststräckan från Sittuviken till Vidbyfjärd. I Tyresö kommun kommer 70 fastigheter i delar av Ällmora samt öster om Breviksmaren på Brevikshalvön att inspekteras. Tillsyn sker under vecka 36-44.

Läs mer under ”Avloppstillsyn