TIllfällig pandemilag för covid-19

2021-01-11

Den nya pandemilagen som beslutades av riksdagen fredagen den 8 januari och som trädde i kraft den 10 januari ger regeringen och andra myndigheter möjlighet att besluta om fler bindande smittskyddsåtgärder. Med stöd av den nya lagen har regeringen även fattat beslut om en så kallad begränsningsförordning som innebär maxantal för besökare i bland annat butiker och gym.

Länsstyrelserna kan besluta om lokala åtgärder, till exempel att stänga en verksamhet. Det blir också möjligt införa begränsningar när det gäller lokaler och utrymmen som hyrs ut för privata sammankomster.

Ansvaret för att vidta åtgärder vid trängsel på serveringsställen vilar på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund för de företagare som är verksamma i någon av våra medlemskommuner. Du kan läsa mer om förbundets trängseltillsyn genom att följa den här länken.

Läs mer om tillsyn på Länsstyrelsens hemsida, 11 januari uppdaterad med information om hur tillsyn ska gå till.

Läs om pandemilagen för covid-19 på Regeringens hemsida

Läs om Begränsningsförordningen på Regeringens hemsida

Verksamheter som omfattas av lagen är:

• allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
• platser för fritids- eller kulturverksamhet
• handelsplatser
• kollektivtrafik och inrikes flygtrafik
• platser för privata sammankomster
• beslut om särskilda begränsningar i enskilda fall.

Den tillfälliga lagen trädde i kraft den 10 januari och ska gälla l utgången av september 2021.

Kontakt
Enheten för klagomål om trängsel i verksamheter som omfattas av pandemilagen nås via mejladress: Pandemilag.stockholm@lanssyrelsen.se