Startpaket för registrering och riskklassning

2022-02-15

Nytt för i år är en fast avgift på 7 350 kr när du lämnar in en anmälan om livsmedelsverksamhet eller dricksvattenanläggning. I avgiften ingår registrering, riskklassning och ett första besök i verksamheten. Den totala handläggningstiden för startpaketet är fem timmar.

Efter första besöket kommer du fortsättningsvis att få besök enligt den kontrolltid du tilldelas i riskklassningen samt betala för den tid kontrollen tog i efterhand.

Mer information

Registrering

Avgifter, riskklassning och kontrolltid

Förbundets taxa för livsmedel

Läs om riskklassning och lagstiftning på livsmedelsverkets hemsida