Sprängämnesprekursorer

2017-11-29

För att minska möjligheterna för terrorister och andra med ont uppsåt att kunna tillverka sprängämnen har tillgången till vissa utgångsämnen reglerats. Ämnena, som kallas sprängämnesprekursorer, förekommer i ett antal produkter.

Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund bedriver det viktiga arbetet med tillsyn av försäljning av produkter som innehåller ämnen som klassificeras som sprängämnesprekursorer. Arbetet sker i samverkan med andra kommuner i Stockholms län.

Läs mer i vårt informationsblad om vårt arbete med sprängämnesprekursorer eller besök Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Du är även välkommen att ringa vår servicetelefon: 08 606 73 00

Information om sprängämnesprekursorer