Smohf söker samarbete med Nynäshamnsföretagarna

2021-04-22

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund vänder sig till Nynäshamnsföretagarna för att bli ännu bättre på företagsservice.

SMOHF deltar årligen i de Nöjd kund-undersökningar (NKI) som Stockholm Business Alliance initierat för mer än tio år sedan. Inom vårt arbete med miljö- och hälsotillsyn ser vi genom åren att företagare i Nynäshamn upplever att vi utför uppdraget genomgående med sämre service än företagare i Haninge och Tyresö.

För att få fakta kring vad vi kan göra bättre genomförde vi för två år sedan djupintervjuer med drygt 20 företag. Utifrån det tog vi fram handlingsplaner som vi jobbat med. Trots det fortsätter vi att se skillnader mellan våra tre medlemskommuner inom miljö- och hälsotillsynen. För att vi bättre ska kunna veta vilka förändringar vi kan göra för att höja den upplevda servicen i Nynäshamn vill vi göra ett arbete tillsammans med företagarna som får tillsyn av oss.

“Förbundet tror att den bästa servicen och tillsynen sker i dialog med företagarna som är experter på sina verksamheter. Nu har vi skickat ut en inbjudan till flera företagarföreningar i Nynäshamn. Vi hoppas genom den samverkan få en bättre förståelse och underlag för hur vi kan förbättra vårt tillsynsuppdrag” , säger förbundschefen Jens Möller.

Förbundet hoppas på ett brett deltagande från företagarföreningarna i arbetet.

Information
Jens Möller, Förbundschef
telefonnummer 08-606 93 24,
jens.moller@smohf.se