SMOHF deltar i arbetet vid misstänkt oljeutsläpp

2022-12-02

Under onsdagen upptäcktes ett oljeliknande ämne i anslutning till Norviks hamn.

Tillsammans med Räddningstjänsten och Kustbevakningen och Nynäshamns kommun jobbar Södertörns- miljö och hälsoskyddsförbund med ärendet.

Under onsdagen larmade Stockholms Hamnar om att olja hade synts i vattnet vid Norviks hamn. Man tog initiativ till viss sanering vid Norvik men i övrigt bedömer Kustbevakningen att det i nuläget inte finnas behov av ytterligare sanering i fjärden. Man har även inlett en utredning för att klargöra källan.

Läs mer här: https://nynashamn.se/5.46685e5d184b3f3136934461.html