Skicka in din årsrapport för minireningsverk senast den 31 mars

2018-03-05

Minireningsverk kräver återkommande skötsel och kontroll för att reningen ska fungera. Du som fastighetsägare har ansvaret för att skötseln av ditt minireningsverk fungerar. Vi vill därför påminna dig om att skicka in årsrapporten för 2017 som ska vara oss tillhanda senast den 31 mars 2018.

Minireningsverk bygger på en känslig teknik med många olika moment i behandlingen och det är därför viktigt att du som ägare av minireningsverket utför regelbunden egenkontroll och för journal över driften. Minst en gång per år ska minireningsverk genomgå service och kontroll av sakkunnig. Av tillståndet för ditt reningsverk framgår att du årligen ska lämna in en rapport till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Vi vill påminna dig om att skicka in årsrapporten för 2017 som ska vara oss tillhanda senast den 31 mars 2018.

Årsrapporten ska innehålla följande uppgifter

• Serviceprotokoll på utförd service från din servicefirma eller motsvarande

• Kvitton eller fakturor på inköpta kemikalier

• Driftjournal på utförd egenkontrollen för hela året

Läs mer här