Schaktmassor

2017-11-29

Ta en tidig kontakt med Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund och eventuellt Länsstyrelsen för att slippa förseningar i ett senare skede.

Genom att återanvända schaktmassor kan naturresurser sparas. Samtidigt är det viktigt att veta massornas ursprung och innehåll för att undvika att föroreningar sprids. Det gäller exempelvis dikesmassor, massor från rörgravar och schaktmassor från byggen. Massorna kan dessutom vara förorenade av asfalt, oljor eller andra oönskade ämnen. I miljölagstiftningen finns det regler för användning av schaktmassor (som oftast klassas som avfall).

Läs gärna mer om schaktmassor i våra informationsblad.

Information om schaktmassor

Flödesschema schaktmassor