Sämre ålderskontroll vid kontrollköp i butikerna hösten 2020 än hösten 2019

2020-11-03

Kontrollköp är en metod som förbundet använder för att ta reda på om ett försäljningsställe har bra rutiner för ålderskontroll som också syftar till att vara ett stöd för näringsidkare att förbättra sina rutiner för att upprätthålla åldersgränsen. Kontrollköp kan ske av tobak, e-cigaretter, folköl och receptfria läkemedel. Vid kontrollköpen anlitas ungdomar som nyligen fyllt 18 år med ungdomligt utseende. Ungdomen testar om det går att köpa exempelvis cigaretter , utan att visa legitimation.

Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbunds tillståndsenhet har genomfört kontrollköp av tobak i Tyresö, Nynäshamn och Haninge.

Kontrollköpen som gjordes i år visar ett sämre resultat jämfört med dem som gjordes 2019.

I Tyresö nekades ungdomarna att köpa cigaretter vid 78% av kontrollköpen   I Nynäshamn nekades de i ca 65 % vilket är en stor försämring mot 2018 då samtliga butiker nekade köp av cigaretter. Även i Haninge syns en försämrad ålderkontroll då endast  65% av köpen nekade jämfört med 90 % under 2019.
Bland de som sålde cigaretter förekommer lika många livsmedelsbutiker tillhörande stora matvarukedjor som småbutiker. Dessutom återfanns ett par bensinmackar bland de som misslyckades med legitimationskontrollen.

Som jämförelse genomfördes nyligen kontrollköp i grannkommunen Huddinge med samma ungdomar. Där fick kontrollköparna endast köpa cigaretter i 4 av totalt 62 butiker (7%).

Glädjande kan vi konstatera att ingen kontrollköpt Hemköp- och ICA-butik misslyckades denna gång.

Vi får också konstatera att den stora majoriteten av försäljningsställen klarade sin ålderskontroll med bravur. Varje butiksägare kommer att få en skriftlig återkoppling av resultatet från respektive kontrollköp.