Salmonellafall hos katter

2018-02-21

Många salmonellasmittade katter – Vi ber er tänka extra mycket på hygienen

Under sen- och vårvintern brukar antalet salmonellafall hos katter öka. I år har fallen börjat komma tidigare än vanligt och extra många katter har rapporterats som smittade både i landet och i länet. Med anledning att det är extra många rapporterade salmonellafall bland katter i år vill förbundet  informera djurägare om lämpliga hygienåtgärder som till exempel handtvätt, handdesinfektion och kattlådehygien. Finns barn i familjen eller i omgivningen bör man vara extra noggrann. Detsamma gäller om det finns äldre eller personer med nedsatt immunförsvar i kattens närhet.

Om din katt skulle bli bärare av salmonella bör katten inte tillåtas gå ut och göra ifrån sig med risk för spridning av smitta. Finns det djurbesättningar i närområdet bör även det tas med i hanteringen av ärendet. Med anledning att det är extra många rapporterade salmonellafall vill förbundet också  hänvisa till information från Länsstyrelsen i Stockholm.

Läs mer här